AGROMETAL TRADE DOO

Zlatne grede 25
21000 Novi Sad

Telefon/fax: +381 21 522 444, +381 21 524 233,
+381 21 6616 053, +381 21 300 58 51

e-mail: agrometal@live.com

   

 

Obrazac za identifikaciju

 

 

Rešenje APR-a

 

 

Potvrda o PDV-u